Miksi raittiuden puolesta vannoneet Penedon suomalaissiirtolaiset haksahtivat alkoholiin?

Miksi kieltolaki säädettiin, vaikka niin moni kansalainen rikkoi lakia sen alusta lähtien?

Kuinka antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset suhtautuivat alkoholiin?

Nähdäänkö alkoholi lähtökohtaisesti haitallisena huumausaineena vai yksilöllisenä nautintoaineena?

Kirjoita Hybrikseen!

Hybris on tiedelehti, johon voi kirjoittaa kuka tahansa identiteetissään humanismin tuulahduksen, yhteiskuntatieteellisen kipinän tai ylipäänsä palon tieteentekoon tunteva. Lehti tarjoaa julkaisufoorumin etenkin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, mutta tekstiään voi tarjota kuka tahansa tieteellisen kirjoittamisen konventiot taitava.

Otamme vastaan kulloiseenkin teemaamme soveltuvia tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuusarvosteluita. Toimitamme kaikki julkaistavat tekstit. Voit myös tarjota ajankohtaista arviota tai reportaasia numeroiden välillä.

Ota yhteyttä: josefina.sipinen(at)uta.fi.

Kirjoituskutsu 2/2017: Eriarvoisuus

Tiedelehti Hybriksen numeron 2/2017 teema on “Eriarvoisuus”.

Eriarvoisuutta ilmenee kaikilla ihmiselämän osa-alueilla. Usein eriarvoisuudesta keskustellessa tarkastellaan hyvinvointia tuottavia voimavaroja, ja niiden epätasaista jakautumista eri väestöryhmien kesken. Mutta mitä eriarvoisuudesta seuraa? Entä onko eriarvoisuus ensisijaisesti taloudellista, kulttuurista vai sosiaalista? Vai muodostuuko se aina kaikista näistä yhdessä? Millaiset tekijät ovat tuottaneet eriarvoisuutta ennen, tuottavat yhä ja tuottavat tulevaisuudessa? Tuoko tulevaisuus tullessaan uudenlaisia eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja, vai ovatko ne vanhoja tuttuja? Miksi eriarvoisuus kasautuu ja jopa periytyy sukupolvelta toiselle? Miten yhteiskunnan eri instituutiot, kuten terveydenhuoltojärjestelmä, voivat torjua eriarvoisuutta, kun kansalaisten tarpeet ovat yksilölliset? Miten eriarvoisuudesta keskustellaan julkisuudessa? Mitkä ovat eriarvoisuuden symbolit? Entä onko eriarvoisuus aina pahasta, vai voiko se joissain tapauksissa olla myös tavoiteltavaa?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisia juttuehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 4.6. osoitteeseen josefina.sipinen(at)uta.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikon 23 aikana. Mukaan valittujen tekstien deadline on 2.8. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittajilla on vielä viikko aikaa muokata tekstejään annetun palautteen pohjalta. Artikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita.

Hybriksen kirjoittajaohjeet

Artikkeleiden maksimipituus on 10 liuskaa (22 500 merkkiä). Liuska on siis n. 2250 merkkiä. Suunnilleen tämä merkkimäärä tulee liuskalle, jos tekstinkäsittely-ohjelmassa arkin reunojen marginaalit ovat 2 cm, ylä- ja alareunan 2,5 cm, fonttikoko 12, riviväli 1½ ja fontti Times New Roman. Kirja-arvosteluiden ohjepituus on 3–5 liuskaa.

Viitteistyksessä käytetään tekstinkäsittelyohjelman automaattista viitetoimintoa siten, että viitteet ovat alaviitteinä jokaisen liuskan alalaidassa juoksevalla numeroinnilla. Viitteissä tulee ilmoittaa kirjoittajan nimi, tekstin julkaisuvuosi ja käytetyt sivut, siis esim. Alapuro 1994, 56, 64–65. Tätä samaa kaavaa käytetään sekä kokonaisten teosten että artikkelien kohdalla.

Artikkelit varustetaan lähde- ja kirjallisuusluettelolla. Alla muutamia esimerkkejä luettelon toivotusta muotoilusta:

Stark, Eija 2011. Köyhyyden perintö: tutkimus kulttuurisen tiedon sisällöistä ja jatkuvuuksista suomalaisissa elämäkerta- ja sananlaskuaineistoissa. SKS, Helsinki.

Tontti, Jarkko (toim.) 2011. Tulkinnasta toiseen. Esseitä hermeneutiikasta. Vastapaino, Tampere.

Brown, Rupert 2000 (1988). Group processes: dynamics within and between groups. Blackwell, Malden.

Jos kyseessä on käännös, voi myös kääntäjän nimen mainita. Sen paikka on tällöin teoksen nimen ja kustantajan välissä. Artikkeliin viitattaessa artikkelin nimi tulee lainausmerkkien väliin ilman kursiivia. Sen sijaan teos tai journaali, jossa artikkeli on julkaistu, kirjoitetaan kursiivilla, siis esim. näin:

Bromley, David G. 1997. “Constructing apocalypticism: social and cultural elements of radical organization.” Teoksessa Millennium, Messiahs, and Mayhem. Contemporary Apocalyptic Movements. Routledge, New York & Lontoo.

Teksteille annetaan määräpäivä, johon mennessä ne pitää lähettää toimitukselle. Juttu lähetetään .doc-, docx- tai .odt-muodossa. Tämän jälkeen toimituksella on viikko aikaa kommentoida tekstejä, minkä jälkeen taas kirjoittajilla on viikko aikaa huomioida kommentit. Hybris ei julkaise muualla aiemmin julkaistuja tekstejä kuin poikkeuksellisesti erillisestä sopimuksesta.